De Pleisterplaats

De Pleisterplaats is mijn praktijk als vrijgevestigd geestelijk verzorger.

Etty Hillesum schreef in haar dagboek:”Men zou een pleister op vele wonden willen zijn.”

Die gedachte inspireerde mij om mijn praktijk voor levens-en zingevingsvragen, pastoraat en morele vraagstukken “De Pleisterplaats” te noemen.

U kunt met mij in contact komen via: Depleisterplaats19@gmail.com

en telefonisch: 06-49704995

De Pleisterplaats is aangesloten bij ZEL

Pleisterplaats gedicht